26 stycznia

Zimowe obowiązki właściciela nieruchomości

Zimą na właścicieli nieruchomości spada dodatkowy obowiązek w zakresie odśnieżania dachów, chodników i uprzątania z nich lodu i błota. Należy o tym pamiętać, ponieważ niewywiązanie się z wymienionych powinności może wiązać się z mandatem. Na co zatem powinien zwracać szczególną uwagę właściciel domu jednorodzinnego?

Odśnieżanie dachu
Warto wiedzieć, że jeden metr kilkunastocentymetrowej warstwy śniegu może ważyć nawet kilkaset kilogramów. Długo zalegający śnieg na dachu może doprowadzić do naruszenia konstrukcji budynku, a w konsekwencji nawet do zawalenia, dlatego konieczne jest jego usuwanie.

W przypadku dachów skośnych problem ten często rozwiązuje się sam, śnieg zsuwa się po pochyłej powierzchni. Z kolei, w przypadku dachów płaskich sprawa jest nieco bardziej skomplikowana.  Jeśli dach jest płaski, to zalegająca na nim warstwa śniegu, nie jest wstanie usunąć się samoistnie, dlatego im większy kąt nachylenia, tym lepiej. Jednak również w tym przypadku istnie ryzyko, bowiem warto pamiętać, że obsuwające się z dachów czapy śniegu stanowią duże zagrożenie dla przechodniów. – wyjaśnia Mirosław Wojtas prezes spółki Notica Investment realizującej osiedle Cicha Dolina w Warszawie.

Zatem, w jaki sposób najlepiej usuwać zalegający śnieg? Jeśli decydujemy się na usuwanie śniegu w własnym zakresie, to w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Do odśnieżania dachu niezbędna będzie odpowiednia drabina, która pozwoli dotrzeć na dach. W przypadku dachów płaskich dobrym rozwiązaniem będzie drabina przystawna, którą należy postawić na twardym gruncie. W momencie, gdy nie mamy takiej możliwości, wyposażmy ją w specjalne szpice, które są mocowane do podłużnicy pozwalają zwiększyć stabilność na niestabilnym podłożu. Do odśnieżania niezbędne będą przygotowane wcześniej narzędzia w postaci łopaty czy szufli. Natomiast w przypadku odśnieżania dachu skośnych najczęściej potrzebna będzie pomoc wykwalifikowanych jednostek wyposażonych specjalistyczny sprzęt.  W sytuacji, gdy nie mamy możliwości skorzystania z pomocy innych, należy pamiętać, aby zachować szczególną ostrożność i unikać wchodzenia na pochyloną powierzchnię dachu. Na skośnych dachach montuje się tzw. zapory przeciwśniegowe, chroniące przechodniów przed samoistnym osuwaniem się i spadaniem śniegu

Odśnieżanie chodników

Zgodnie z obowiązującym prawem również odśnieżanie chodnika i usuwanie z niego lodu należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Śnieg z chodnika można odgarnąć na pobocze, ale należy uważać by nie zrzucać go bezpośrednio na jezdnię. Z kolei z oblodzoną nawierzchnią najlepiej poradzić sobie z pomocą soli oraz piasku. Jako właściciele nieruchomości musimy być również świadomi, że jeśli przy naszej posesji, z powodu nieodśnieżonego lub oblodzonego chodnika dojdzie do wypadku to my ponosimy odpowiedzialność i zobowiązujemy się tym samym do wypłaty ew. odszkodowania. Tym samym istotne jest, aby śnieg odgarniać z nawierzchni na bieżąco, zanim utworzy mocno zbitą powłokę.

– W większości zorganizowanych osiedli problem ten rozwiązany jest przez zlecenie prac specjalistycznym służbom. Wspólnota Mieszkaniowa lub Stowarzyszenie Mieszkańców dba, aby umowy obejmowały oczyszczanie chodników zarówno przed osiedlem jak i na ulicach wewnętrznych. To one dbają o przejezdność ulic i czystość chodników zarówno zimą jak i latem. Warto o tym pamiętać.  – doradza Mirosław Wojtas prezes spółki Notica Investment realizującej osiedle Cicha Dolina w Warszawie.

Konsekwencje

Wymienione wyżej czynności należą do obowiązków właścicieli lub zarządcy nieruchomości, co wynika z prawa. W związku z tym, konieczne jest, aby zapoznać się z prawem, które reguluje kwestie związane z utrzymaniem obiektu oraz kwestię kontroli. Właściciele nieruchomości muszą być świadomi konsekwencji wynikających z niedopełnienie przez nich obowiązków. Prawo jasno reguluje obowiązki właściciela lub zarządcy przy utrzymywaniu obiektu (Art. 61) oraz kwestię Kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (Art. 64), wskazując, że to właściciel lub zarządca obiektu jest osobą odpowiedzialną za prawidłowe utrzymanie w czasie użytkowania, w tym podczas intensywnych opadów atmosferycznych. Tym samym obowiązek systematycznego usuwania śniegu z dachów należy do wymienionych wyżej osób. Niedopełnienie tych czynności może wiązać się z karą grzywny lub nagany, co opisane jest w art. 117 Kodeksu wykroczeń, który stanowi, że: „kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.
Pamiętajmy, że mimo iż zimą zakres i intensywność prac wokół domu maleje to pojawiają się nowe obowiązki. Warto być wcześniej przygotowanym na pierwsze intensywne opady śniegu, żeby uniknąć przykrych konsekwencji